realizujemy zasady dobrej praktyki laboratoryjnej

                 Odbiór wyników:                                                                

               Uwaga!         Zmiana godzin pracy: 

                    poniedziałek - piątek 6:30 - 15:00


                                w sobotę: 28.03

                     Laboratorium będzie nieczynne

 

  
 

    (Prosimy o umawianie się telefoniczne na badanie ogólne nasienia)