realizujemy zasady dobrej praktyki laboratoryjnej

                 Odbiór wyników:                                                                

               Uwaga!         Zmiana godzin pracy: 

                    poniedziałek - piątek 6:30 - 15:00                                                     ( pobieranie materiału 6:30 - 14:00 )                       

                             sobota  6:30 - 11:00

                                              Serdeczne zapraszamy

                     Nowe badanie w ofercie COVID - 19 Ab

                       test wykrywający przeciwciała IgM oraz IgG

                               przeciw 2019 nCoV - cena 77 zł 
                              

 

             Prosimy o umawianie się telefoniczne na badanie ogólne nasienia