realizujemy zasady dobrej praktyki laboratoryjnej
Jak przygotować się do badań?
sobota, 2013-12-14

Jak przygotować się do badań ?

Przygotowanie do pobrania krwi:
- do wszystkich badań zaleca się być na czczo, po 12 godzinach od przyjęcia ostatniego posiłku,
- jeśli jest to możliwe do badań próbki powinny być pobierane pomiędzy godziną 7 a 9 rano
- powinna być zachowana zmniejszona aktywność fizyczna.

Przygotowanie do badania ogólnego moczu:
- należy oddać mocz poranny – pierwszy po nocnym wypoczynku.
Mocz należy oddać do jednorazowego naczynia, przy zachowaniu podstawowych zasad higieny ze środkowego strumienia ( pierwszą porcję moczu należy oddać do toalety ) w ilości min. 10 ml.
Mocz należy dostarczyć do laboratorium w możliwie najkrótszym czasie od oddania.

Badanie kału:
- kał należy pobrać do specjalnego pojemnika, w ilości odpowiadającej wielkości orzecha
włoskiego. Kał należy pobrać z kilku miejsc oddanego stolca.

Badanie nasienia:
- zaleca się zachowanie okresu wstrzemięźliwości płciowej od 2 do 7 dni
- nasienie należy oddać do jednorazowego naczynia drogą masturbacji
- próbkę należy dostarczyć w czasie nie przekraczającym 30 min. i zabezpieczyć przed
wychłodzeniem

Do badań należy zabrać dokument stwierdzający tożsamość. ( konieczne jest podanie PESEL ,adres, i godzinę oddania moczu )


Podając swój adres e-mail, można odebrać wynik elektronicznie.

 powrót