realizujemy zasady dobrej praktyki laboratoryjnej
Witamina D3, Panele Celiaklii
sobota, 2013-12-14

Laboratorium  wprowadza nowe metody badawcze :

- 25-Hydroksywitamina D

- panel celiakia IgA ( tTG IgA- Transglutaminaza tkankowa IgA,                                                     DPG IgA - Deamidowany peptyd gliadyny IgA )

- panel celiakia IgG( tTG IgG- Transglutaminaza tkankowa IgG,                                                     DPG IgG - Deamidowany peptyd  gliadyny IgG, Intrinsic factor ) powrót