realizujemy zasady dobrej praktyki laboratoryjnej
Nowy punkt pobrań
poniedziałek, 2014-08-04

Serdecznie zapraszamy od 04.08.2014 do naszego nowego punktu pobrań

mieszczącego się na ul. M.C.Skłodowskiej 7 ( na parterze pod pracownią laboratorium ).

Równocześnie informujemy że dotychczasowy punkt pobrań na

ul. M.C.Skłodowskiej 11A zostaje zlikwidowany.

Nowy punkt pobrań będzie czynny w dogodniejszych godzinach, zostanie

również uruchomione nowe stanowisko do pobierania materiału celem

szybszej Państwa obsługi.

Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach : 6:30 - 17:00

                           pobieranie materiału do badań: 6:30 - 17:00

                                                             w sobotę: 6:30 - 11:00powrót