realizujemy zasady dobrej praktyki laboratoryjnej
Oferta specjalna - kalprotektyna i krew utajona w kale
sobota, 2019-09-28

do każdego badania

Kalprotektyna w kale metodą ilościową

dodajemy nieodpłatnie badanie

Krew utajona w kale metodą ilościowąpowrót