realizujemy zasady dobrej praktyki laboratoryjnej

Kierownik Laboratorium: mgr Piotr Zieliński  - asystent diagnostyki lab.
Kierownik Jakości: mgr Janina Zielińska - młodszy asystent diagnostyki lab.
Kierownik Techniczny: mgr Adam Oleś  - młodszy asystent diagnostyki lab.
Zastępca Kierownika Jakości: mgr Maciej Zieliński - młodszy asystent diagnostyki lab. Zastępca Kierownika Technicznego: - mgr Barbara Grzesiczek - pielęgniarka dypl.


Autoryzacja wyników:

        1. mgr Piotr Zieliński - diagnosta laboratoryjny
        2. mgr Janina Zielińska - diagnosta laboratoryjny
        3. mgr Adam Oleś - diagnosta laboratoryjny                                                                   4. mgr Ewa Wajner - diagnosta laboratoryjny                                                                5. mgr Magdalena Oleś - diagnosta laboratoryjny

        Personel techniczny:

        1. mgr Ewa Wajner - diagnosta laboratoryjny
        2. mgr Magdalena Oleś - diagnosta laboratoryjny
        3. Agnieszka Grzyb - starszy technik analityki medycznej
        4. Izabela Kura - starszy technik analityki medycznej                                            
        5. Ruta Jurkiewicz - starszy technik analityki medycznej  


Punkt Pobrań i rejestracja medyczna:

        1. mgr Barbara Grzesiczek - pielęgniarka dyplomowana
        2. Krauze Alicja - położna
        3. Ilona Denkowska - pielęgniarka dyplomowana
        4. Katarzyna Nowak - ratownik medyczny
        5. Hanna Szymiczek - technik analityki medycznej                                                            6. Jolanta Grunwald - st. technik analityki medycznej                                                       7. Beata Palak - rejestratorka medyczna