realizujemy zasady dobrej praktyki laboratoryjnej

Początki naszego laboratorium sięgają roku 1992, kiedy to w budynku przy ul. Gen. Hallera rozpoczeliśmy naszą analityczną działalność. Byliśmy pierwszym prywatnym laboratorium analitycznym na terenie Rybnika. Z czasem nasz rozwój postępował coraz bardziej dynamicznie. W roku 2000 przyjęliśmy do pracy kilku analityków medycznych i rozszerzyliśmy mocno ofertę wykonywanych przez nas usług, podpisując również umowy na wykonywanie badań z przychodniami - NZOZ-ami. Wtedy też przenieśliśmy siedzibę naszego laboratorium na ul. M.Skłodowskiej-Curie.

Zatrudniamy kompetentny personel, posiadamy odpowiedni sprzęt pomiarowy, transport oraz profesjonalny system komputerowy. Zakres badań obejmuje metody badawcze z biochemii, analityki ogólnej, hematologii, koagulologii, immunochemii. W laboratorium realizowany jest system zarządzania w oparciu o PN-EN ISO/IEC17025: 2005 PN-EN ISO/IEC15189.


Serdecznie zapraszamy!