realizujemy zasady dobrej praktyki laboratoryjnej

 Badania w profilach - 10% w stosunku do cen katalogowych

 Profil nerkowy


Profil wątrobowy


Profil ogólny


Profil hormonalny


Profil tarczycowy


Panele alergiczne